Data2Go - Nøgletal for hele Danmark

Find nøgletal for hele Danmark

Her kan du finde unikke regionale og kommunale tal for bl.a. energiforbrug og udledning af drivhusgasser

CO2-udledning pr. indbygger i Hovedstaden

42

ton

CO2-udledning pr. indbygger i Hovedstaden

42

Energiforbrug pr. indbygger i Odense

97

GJ

Energiforbrug pr. indbygger i Odense

97

Samlet CO2-udledning i Midtjylland

7013905

ton

Samlet CO2-udledning i Midtjylland

7013905

Energiforbrug
pr. indbygger i Esbjerg

118

GJ

Energiforbrug
pr. indbygger i Esbjerg

118

Tal for bolig, befolkning og pendlere

Med danmarkskort delt op i regioner og kommuner

Befolkningsvækst
i Hovedstaden
siden 2005

97%

Befolkningsvækst
i Hovedstaden
siden 2005

97%

I Vordingborg
har de i
gennemsnit

33

km til arbejdet

I Vordingborg
har de i
gennemsnit

33

På Fanø er

312

% af befolkningen over 65 år

På Fanø er

312

Fra Rødovre
køres i
gennemsnit

11

km til arbejde

Fra Rødovre
køres i
gennemsnit

11

Offshore, velfærdsteknologi og grøn produktion

Nøgletal for omsætning og beskæftigelse i udvalgte forretningsområder

Værdien af
den grønne
produktion i
Danmark er

192

mia. kr.

Værdien af
den grønne
produktion i
Danmark er

192

177

offshore virksomheder i Esbjerg

177

2926

private syddanske
job inden for
velfærdsteknologi

2926

Beskæftigelse, omsætning og eksport

Inden for offshorebranchen

59%

af den nationale omsætning inden for grønne varer og tjenester skabes i industrien

274 GJ

Målt i forhold værditilvæksten.er energiforbruget på 274 GJ pr. mio. kr.

73

Arbejdssteder

Offshorebranchen i København i 2012

Vedvarende energi

Se tal for produktion af vedvarende energi i Danmark

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Ledighed, beskæftigelse, pendling, uddannelse, befolkningsudvikling

Peg og klik og følg udviklingen i centrale nøgletal både på kort og i udvalgte grafer. Du bestemmer selv hvilke områder, og hvilke perioder, der skal fremhæves i graferne.

Brug kortværktøjet til præsentationer direkte fra hjemmesiden med fuldskærmsvisning, eller brug udskriftsfunktionen og få skarpe visualiseringer til at tage med i print eller som billedfiler.

"Friske nøgletal i en fart
- i grafer, kort og tabeller"